STROJE PIŁKARSKIE Z WŁASNYM NADRUKIEM
  REJESTRACJA  

  Tutaj wybierasz rozgrywki      
 

  MENU GŁÓWNE
Strona główna
O lidze
Turnieje (2)
Opinie (0)
Regulamin
Kontakt
Zapisy
Linki (2)
Archiwum (2)
Foto (0)
  ANKIETA
16
  CYTATY

Narazie nie wpisano
żadnych cytatów
 

 
REGULAMIN  

Regulamin rozgrywek Salezjańskiej Ligi "Piłki Nożnej" SL "SALOS" w Gdańsku-Oruni

&1. W zawodach biorą udział drużyny składające się z nie więcej niż dziesięciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem. Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeżeli choć jedna drużyna ma w swoim składzie mniej niż siedmiu zawodników.

&2. W ustalonym terminie przez organizatora rozgrywek, drużyna wpłaca składki za każdego zgłoszonego zawodnika.

&3. Wysokość opłat ustala organizator rozgrywek "SALOS".

&4. Zawodników można zgłaszać do drużyny na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu.

&5. Członkowie Zarządu SL "SALOS" opłacają składki statutowe i nie wnoszą dodatkowych opłat za uczestnictwo w rozgrywkach.

&6. Po wycofaniu się drużyny z rozgrywek wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.

&7. Od sezonu 2006/2007, w drużynie może grać do dwóch zawodników zrzeszonych. Mają oni być specjalnie zaznaczani na zgłoszeniu drużyny do rozgrywek, ponadto każdy zawodnik ma złożyć oświadczenie, że bierze udział w rozgrywkach Ligi Salezjańskiej na własną odpowiedzialność.

&8. Gra więcej trzeciego zrzeszonego zawodnika, powoduje przyznanie walkoweru drużynie przeciwnej.

&9. Zgłoszenie składów drużyn należy złożyć na specjalnych drukach w terminie ustalonym przez organizatora.

&10. W czasie trwania, rozgrywek drużyny nie mogą dokonywać transferów, między sobą, a jedynie w przerwie zimowej za przyzwoleniem Zarządu SL "SALOS". W poszczególnych przypadkach Zarząd, może przyśpieszyć przejście zawodnika.

&11. Za przejście do innej drużyny zawodnik wnosi dodatkową opłatę w wysokości 10-ciu złotych.

&12. Kapitanowie lub opiekunowie drużyn, zobowiązani są do udziału w zebraniach kapitanów wyznaczonym terminie przez organizatora. W razie niemożności przybycia w/w powinien ich zastąpić zawodnik z danej drużyny.

&13. Nieusprawiedliwiona nieobecność kapitana lub przedstawiciela drużyny na zebraniu kapitanów będzie karana ujemnym punktem.

&14. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną - postanowienia PZPN, oraz niniejszy " Regulamin "

&15. W zawodach Ligi Salezjańskiej nie obowiązuje gra " na spalone ".

&16. Boisko do gry przygotowują dwie drużyny, rozpoczynającego się dnia zawodów (rozwieszenie siatek i ustawienie chorągiewek). Po zakończeniu danego dnia zawodów, drużyny zdejmują siatki i chorągiewki przynoszą do szatni. Za niedopełnienie tego obowiązku kapitan drużyny zostaje zawieszony na jeden mecz!

&17. Zawody trwają dwa równe okresy gry po 30 minut z przerwą 5-cio minutową.

Po pięciu minutach, od regulaminowego wyznaczonego czasu rozpoczecia zawodów, jeżeli jedna z drużyn nie stawiła sie na mecz, bez podania przyczyny, zostaje odgwizdany walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

W czasie trwania zawodów, kapitan drużyny może dokonywać zmiany w systemie hokejowym (w czasie przerwy w grze) za zgodą sędziego.

Punktacja: Za zwycięstwo: 3 pkt., remis: 1 pkt., przegrana: 0 pkt.

Za oddanie meczu walkowerem, drużynie odejmuje się 2 punkty.

Przy równej ilości punktów o zajętym miejscu decyduje Regulamin PZPN, za wyjątkiem &21 - kto przegra mecz (mecze) walkowerem jest niżej sklasyfikowany w tabeli.

W przypadku złego stanu boiska (opady atmosferyczne lub inne przyczyny niezależne od organizatora), organizator zawodów nie ponosi kosztów przejazdu zainteresowanych drużyn, z powodu odwołania meczu.

Wszelkie protesty dotyczące rozgrywek winny być składane na piśmie w najbliższy poniedziałek po rozegranej kolejce ligowej.

Ustalenie rozpoczęcia zawodów o danej godzinie, nie może być zmienione bez zgody organizatora rozgrywek.

Każdy zawodnik grający w Lidze Salezjańskiej jest zobowiazany posiadać ważną legitymację SL "SALOS" za zdjęciem. Brak legitymacji oznacza zakaz gry w zawodach.

Skład drużyny oraz wyniki meczów weryfikuje Komisja ds. rozgrywek.

W rozgrywkach SLPN obowiązuje "obuwie miękkie" (trampki, korkotrampki, lanki).

Za nieodpowiednie obuwie, zawodnik otrzymuje kartkę a kapitan 5-cio minutową karę techniczną.

Wszystkie mecze powinny zaczynać się modlitwą, jeżeli na obiekcie jest ksiądz.

W czasie meczu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu, kapitan drużyny zobowiązany jest do zgłoszenia sędziemu zawodów, wszelkich odniesionych kontuzji przez jego zawodników. Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Pierwszą ligą opuszczają dwie ostatnie drużyny. Na ich miejsce awansują dwie pierwsze drużyny z drugiej ligi, za wyjątkiem drużyn rezerwowych (awansuje trzecia lub czwarta...)

Drużyna zajmująca w Pierwszej lidze miejsce trzecie od końca, gra baraż z trzecią drużyną Drugiej ligi.

Organizator rozgrywek prowadzi klasyfikacje na najlepszych strzelców i bramkarzy w obu ligach.

Zwycięskie drużyny I i II ligi na zakończenie rozgrywek otrzymują puchary i dyplomy.

Organizator SLPN nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec drużyn za skradzione lub zniszczone mienie osobiste zawodników.

Za niesportowe zachowanie się zawodników lub osób towarzyszących danej drużynie (kradzieże, rozboje, pijaństwo) przed i po meczu, drużyna może zostać wycofana z rozgrywek na podstawie decyzji organizatora.

Sędziowie mają prawo i obowiązek stosować kary indywidualne wobec zawodników. Kara wychowawcza wynosi 5 lub 10 minut w/g uznania sędziego. Zawodnik usunięty z boiska (kara wychowawcza) winien odbywać tę karę w okolicach lini bocznej środka boiska. Powrót na boisko następuje za zgoda sędziego.

Zawodnik ukarany kartką zostaje usunięty z boiska do końca zawodów bez możliwości wprowadzenia zawodnika rezerwowego.

Zawodnik ukarany kartką, może być odsunięty od gry na okres 1-go do 5-ciu spotkań. Zawodnikowi ukaranemu zatrzymuje się legitymację członkowską SL "SALOS" na czas trwania kary, w szczególnie brutalnych faulach kara może zostać podniesiona.

Inne szczególne przypadki niesportowego zachowania się lub brutalnej gry, rozpatrywane będą w osobnym trybie przez Zarząd SL "SALOSu" i/lub Komisję Dyscyplinarno-Wychowawczą.

Wykluczenie na 5 kolejnych spotkań następuje za rozmyślne kopnięcie przeciwnika bez piłki, bądź za wulgarną obrazę sędziego, działacza, przeciwnika, współpartnera, opiekuna lub kibica.

Wykluczenie na zawsze z rozgrywek SLPN następuje za czynne znieważenie sędziego lub członka SL "SALOS" polegające na uderzeniu, kopnięciu, opluciu ze strony zawodnika przed meczem, w czasie i po meczu.

Wykluczenie na 2 kolejki następuje gdy zawodnik gra pod wpływem alkoholu lub w czasie przerwy lub zmiany i zejścia z boiska sporzywa alkohol.

Wykluczenie na 3 kolejki następuje za brutalny faul.

Wykluczenie na 1 kolejkę następuje za tzw. "faul taktyczny" pozbawiający możliwości zdobycia bramki lub rozmyslne zagranie ręką w podobnej sytuacji j/w (nie dotyczy &43).

Przebywający członek Zarządu na zawodach, zauważył brutalny faul a prowadzący zawody sędzia nie widział tego faulu, członek Zarządu ma prawo i obowiązek przerwania zawodów w celu ukarania go, włącznie z wykluczeniem z zawodów.

Wszelkie inne sprawy związane z rozgrywkami SLPN w Gdańsku-Oruni, a nieobjete powyższym regulaminem, roztrzyga Komisja ds. rozgrywek a w trybie zadzoru Zarząd SL "SALOS".

Opracował:
Przewodniczący Komisji ds. Rozgrywek SLPN Pan Andrzej Smoczyński
Gdańsk, dnia 01 września 2002 r.

Aktualizacja: Grzegorz Tracewski na podstawie uchwał z dnia 27 marzec 2006r.
Opublikował: GeTe (09 październik 2007)


 
 
  ROZGRYWKI
Tabela
Terminarz
Wyniki
Strzelcy (3)
Drużyny (12)
Forum (0)
Foto (0)
  PARTNER

 
 

 


Bydgoszcz (alsp2) Warszawa (clf) Warszawa (wlpn) Biała Podlaska (blsp) Tarnowskie Góry (ploj) Warszawa (slsp) Zabrze (zlpn) Głogów (alf) Czchów (czchow) Lidzbark Warm. (llpn) Tomaszów Maz. (liga6) Toruń (ltsp) Gdańsk (ligasalos) Grudziądz (ligabarzyny) Warszawa (wlf)

Liga Salezjańska w Gdańsku - Gdańsk